Zapytania i operacje w bazie danych

W skrócie opisuję poniżej, które występują:

 • DML (Data Manipulation Language):
  -INSERT
  -UPDATE
  -DELETE
 • DDL (Data Definition Language):
  -CREATE (table, database, index)
  -DROP (table, database, index)
  -ALTER (alter table add/drop/update column)
 • DCL (Data Control Language):
  -GRANT
  -REVOKE
  -DENY
 • DQL (Data Query Language)
  -SELECT

Leave a Reply