Postacie normalne w relacyjnej bazie danych

  • 1NF (pierwsza postać normalna) – dziedziny atrybutów muszą być elementarne (nierozkładalne)
  • 2NF (druga postać normalna) – musi zachodzić 1NF i każdy atrybut niebędący kluczem musi być funkcjonalnie zależny od wszystkich części klucza głównego
    ->czyli jeżeli klucz główny składa się z kilku atrybutów, każdy inny atrybut musi być zależny od kombinacji tych atrybutów
    ->inaczej mówiąc: atrybut nie będący kluczem nie może zależeć tylko od części klucza głównego
  • 3NF (trzecia postać normalna) – musi zachodzić 2NF i żaden atrybut niebędący kluczem nie może zależeć od czegoś innego niż klucz

Postacie te mają na celu pozbycie się rendudacji, wieloznaczności, anomalii i niespójności w relacyjnej bazie danych.

Leave a Reply