Zdalna praca i dostęp

Praca zdalna. Po co to?
Jeżeli chcesz połączyć się z jakimś innym komputerem i przejąć nad nim kontrolę dostępu (oczywiście tylko już pod uruchomioną konkretną dystrybucją systemu operacyjnego (bez restartów itp.)) w celu pomocy dla kogoś wykonania jakiejś czynności (tak działa usługa HelpDesk którą oferują poszczególne firmy informatyczne)/uzyskania tej pomocy, lub też zademonstrowania czegoś na odległość. To właśnie w takim celu służą narzędzia/programy do pracy zdalnej.

Najpopularniejszy jest obecnie TeamViewer. Podaje link:
https://www.teamviewer.com/pl/

Podam też jedną z alternatyw, czyli AnyDesk, link poniżej:
https://anydesk.com/pl

Oba są wieloplatformowe, czyli dostępne m.in. na:
-Windows
-Linux
-macOS
-ChromeOS
-Raspberry Pi
-Android
-iOS

Jeżeli chodzi o AnyDesk pod linuksem to nie ma w ustawieniach opcji wyłączenia autostartu z systemem. Z pomocą przychodzi komenda:

systemctl disable anydesk.service

Natomiast w programie TeamViewer tę opcję znajdziemy. Piszę o tym gdyż nie każdy może sobie życzyć uruchomienia aplikacji pracy zdalnej przy każdym starcie systemu.

AnyDesk umożliwia też nagrywanie, czego nie ma w TeamViewer (przypuszczam, że nagrywanie w AnyDesk jest widoczne dla obu stron).
Jeżeli natomiast chcielibyśmy zrobić to anonimowo lub też przy pomocy TeamViewer-a to przydatny jest program OBS Studio. Polecam serdecznie.
Jest on dostępny na głównie znane systemy (Windows, Linux, macOS). Możemy wtedy anonimowo nagrywać kogoś, lub w innym celu.
Przydatny jest do nagrywania zawartości całego pulpitu, poszczególnych okien (obrazu i dźwięku). Przechwytuje zawartość z peryferiów, np. kamery, mikrofonu.
Jest on darmowym, o otwartym kodzie źródłowym, programem, o naprawdę sporych możliwościach, jak i bardzo intuicyjnym w obsłudze. Link do projektu:
https://obsproject.com/

Problem z zalogowaniem się na konto MySQL

Gdy nie możemy zalogować się na Nasze konto w bazie danych mysql, np. :

sudo mysql -u root -p

Powyższa komenda nie działa – logowanie jest nieskuteczne.


Polecam usunąć wszystko co zainstalowaliśmy:

sudo apt-get purge mysql-server mysql-client mysql-common mysql-server-core-8 mysql-client-core-8

sudo rm -rf /etc/mysql /var/lib/mysql

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get autoclean

 

Zainstalować od nowa:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client mysql-common mysql-server-core-8 mysql-client-core-8

 

Stworzyć nowego użytkownika:

CREATE USER 'your_new_username'@'your-hostname' IDENTIFIED BY 'your-password';

 

I nadać wszystkie przywileje dla utworzonego użytkownika:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'your_new_username'@'your-hostname' WITH GRANT OPTION;

 

Powinno teraz zadziałać logowanie:

mysql -h host -u user -p

 

 

Przydatne polecenia:

CREATE DATABASE name; #stworzenie nowej bazy danych
USE name; #wybór istniejącej bazy danych
SELECT DATABASE(); #podgląd w jakiej bazie danych aktualnie się znajdujemy

ChatGPT w PyCharm

Poniżej krótki film pokazujący jak dodać sztuczną inteligencję, czyli cieszący się dużą popularnością ChatGPT.
Jest to coś w rodzaju czatu, ale tym razem nie z drugim człowiekiem, a z wirtualną maszyną.
Zadajesz pytania a komputer odpowiada na nurtujące Cię pytania, stara się rozwiązać Twoje problemy (tu programistyczne), a podobno potrafi nawet napisać esej.
Zapamiętuje zadane w historii czatu pytania i adekwatnie do treści odpowiada.

Postawienie strony/bloga WordPress na własnym komputerze

Będziemy potrzebowali systemu operacyjnego, tutaj będzie to Linux, dystrybucja Ubuntu 22.04. Serwerem na którym będą przechowywane pliki będzie Apache. Będzie potrzebna jeszcze baza danych, czyli MySQL i PHP, jako że WordPress jest m.in. napisany w tym języku.

Krok 1 – Instalacja Apache

Zainstaluj Apache z:
$ sudo apt install apache2

Po zatwierdzeniu instalacji, możemy sprawdzić działanie w przeglądarce pod adresem http://localhost:80.
Pliki będą znajdować się w lokalizacji /var/www/html
Możemy też z poziomu własnego komputera sprawdzić publiczny adres IP serwera:
$ curl http://icanhazip.com
Aby był widoczny z zewnątrz trzeba byłoby utworzyć odpowiednią regułę w domyślnym ufw (Uncomplicated firewall) firewall-u Ubuntu. Nie będziemy tego potrzebowali w celu roboczym działania WordPress-a tylko na własny użytek. Bloga możemy potem migrować na hosting za pomocą jednej z wielu darmowych dostępnych wtyczek.

Krok 2 – Instalacja MySQL

Instalujemy oprogramowanie:
$ sudo apt install mysql-server
Nadajemy hasło dla głównego użytkownika w celu bezpieczeństwa.
Najpierw uruchamiamy wywołanie MySQL:
$ sudo mysql
i nadajemy hasło:
> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
a następnie wychodzimy:
mysql> exit
Później za pomocą interaktywnego skryptu przypisujemy hasło root-a do zabezpieczenia bazy danych:
$ sudo mysql_secure_installation
i zatwierdzamy usunięcie wszelkich dalszych zależności do bazy.
Sprawdzamy działanie:
$ sudo mysql -u root -p
poproszeni o hasło wprowadzamy je.

Krok 3 – Instalowanie PHP

Do zainstalowania pakietów używamy:
$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Sprawdzamy zainstalowaną wersję:
$ php -v

Krok 4 – Zabezpieczenia plików serwera Apache

Najpierw tworzymy plik .htpasswd do zabezpieczenia:
$ sudo htpasswd -c /sciezka/do/.htpasswd username
Zostajemy zapytani o hasło i jego potwierdzenie.

Edytujemy plik konfiguracyjny serwera znajdujący się w /etc/apache2/apache2.conf
Pod koniec dodajemy:

<Directory /var/www/html/>
   AuthType Basic
   AuthUserFile /sciezka/do/.htpasswd
   Require valid-user
   Order Deny, Allow
   Deny from all
   Allow from localhost
</Directory>

Krok 5 – Utworzenie bazy danych

Wchodzimy do MySQL:
$ sudo mysql -u root -p
oraz tworzymy bazę:
mysql> CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Krok 6 – Instalacja WordPress

Ściągamy najnowszą wersję WordPress-a z oryginalnej strony.
Uzupełniamy posiadane dane do instalacji, potem wymagane informacje i możemy już w pełni korzystać z aplikacji.

Problem aktualizacji aplikacji Rambox pod Ubuntu

Dowiadujemy się, że jest aktualizacja aplikacji Rambox do nowszej wersji pod linuksem.
Ściągamy najnowszą wersję i próbujemy ją zainstalować poleceniem:

sudo snap install ./Rambox-x.x.x-linux-x64.snap

Może nam wówczas pojawić się błąd:

error: cannot find signatures with metadata for snap “./Rambox-x.x.x-linux-x64.snap”

Krótkie wyjaśnienie. Dzieje się tak, ponieważ pobraliśmy pakiet Snap od strony trzeciej.
Mechanizm snapów w Ubuntu oczekuje, że otrzyma pakiet snap z oficjalnego sklepu z snapami. Stąd widzimy komunikat o błędzie.

Istnieje rozwiązanie umożliwiające obejście tego problemu.
A mniej więcej, używamy flagi “dangerous”.
Pokrótce komenda powinna wyglądać następująco:

sudo snap install –dangerous ./Rambox-x.x.x-linux-x64.snap

Zainstalowaną wersję, możemy sprawdzić komendą:

snap info rambox

Nie zapominajmy zamknąć wszystkie procesy rambox-a przed instalacją(można to zrobić m.in za pomocą aplikacji “monitor systemu”, wyszukać aplikację i zakończyć proces). Trzeba też nadać prawa wykonania do ściągniętego pliku (chmod +x Rambox…).

Rozwiązanie jak usunąć wszystkie zdjęcia z Google Zdjęcia

Prosty sposób na zwiększenie wolnego miejsca w darmowych indywidualnych usługach Google (standardowo 15GB).
Domyślnie w Google Zdjęcia robi się kopia zapasowa zdjęć robionych na telefonie.
Najprostszym sposobem na problem z malejącą przestrzenią jest archiwizacja zdjęć z usługi chmurowej na jakimś dysku fizycznym i usunięcie danych z chmury.

Rozwiązanie jest bardzo proste (tak jak i w menedżerach graficznych plików w systemach operacyjnych na komputerach).
Wchodzimy do usługi Zdjęcia Google. Zaznaczamy pierwsze zdjęcie, przewijamy (najlepiej scroll-em) na sam dół (tak by przy przewijaniu względnie widoczne były miniaturki), wciskamy SHIFT na klawiaturze, zaznaczamy ostatnie zdjęcie i klikamy ‘usuń’.
Wszystkie zdjęcia powinny się usunąć.

Problem po aktualizacji Ubuntu z 20 do wersji 22

Tak jak w tytule spotkałem się z problemem po aktualizacji systemu z wersji 20 do 22.
W moim przypadku pojawił się monit dostępności aktualizacji podczas pracy sytemu. Wybrałem automatyczną aktualizację.

Aktualizacja wykonała się bezproblemowo, GRUB (posiadam dwa systemy: + Windows 10) załadował się prawidłowo. Natomiast po wybraniu dystrybucji linuks-a, system zaczął się ładować i zakończyło się na informacji:

Failed to start default target: Transaction for graphical.target/start is destructive,(emergency.target has ‘start’ job queued, but ‘stop’ is included in transaction).

Posiadana grafika to Nvidia.
Podejmowane były następujące kroki:
-instalacja najnowszych sterowników Nvidia
-próba naprawienia błędów w systemie plików:
komendą:

fsck /dev/diskname

, gdzie trzeba odpowiednio wpisać lokalizację swojego dysku.
-zmiana systemu okienek z Wayland poprzez:
edytowanie:
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf

i zmianę linii/odkomentowanie:
WaylandEnable=false
oraz restart menadżera wyświetlania komendą:
sudo systemctl restart gdm3

-tryby awaryjne z boot-loadera nie działały

Tryb recovery się zacinał/ nie działał prawidłowo/zawieszał się.
Edytowanie odpowiednio trybu recovery w GRUB-ie:
dodawanie:

systemd.unit=rescue.target

w linijce: “linux … $vt_handoff” na jej końcu.
(‘rescue’ używane zamiennie z ’emergency’)
Tutaj podaje link do porad ładowania trybu odzyskiwania:
https://ostechnix.com/how-to-boot-into-rescue-mode-or-emergency-mode-in-ubuntu-18-04/

Ostatecznie dokonałem backup-u danych z dystrybucji CD Ubuntu 22 na pendrivie (polecam program Rufus do wykonania USB dysku). Dane skopiowałem na zewnętrzny dysk USB, ponieważ próby nadania dostępu zapisu na inne partycje i przekopiowania plików nie skutkowały powodzeniem.

Następnie dokonałem czystej instalacji z dysku CD-pendrive z formatowaniem partycji ręcznie. Pod koniec instalacji wyskoczył błąd. Po ponownym uruchomieniu wystąpił błąd z GRUB-em – nie uruchamiał się boot-loader.
Wspomnę też, że próby zamiany w BIOS-ie z Legacy na UEFI (ustawianie Secure Boot) kończyły się niepowodzeniem we wcześniejszych krokach, jeszcze przy pierwszej aktualizacji systemu.
Uruchomiłem dysk CD i zastosowałem się do wskazówek z linku:
https://www.download.net.pl/jak-naprawic-grub-gdy-ubuntu-sie-nie-uruchamia/n/9890/

W skrócie poniżej instalacja narzędzia Boot Repair na CD drive:

sudo apt-add-repository ppa:yannubuntu/boot-repair

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y boot-repair

boot-repair


Uruchomiłem narzędzie Boot Repair do naprawy GRUB-a (wybrałem zalecaną naprawę).

Po ponownym uruchomieniu załadował się GRUB prawidłowo, jak i system się uruchomił.

Zmiana rozmiaru zdjęcia w Ubuntu/terminalu

Najpierw instalujemy ImageMagick komendą:

sudo apt-get install imagemagick

Następnie dokonujemy zmiany rozmiaru zdjęcia:

convert -resize 20% source.png dest.jpg

gdzie kolejno podajemy procent ile ma mieć nowe zdjęcie w stosunku do oryginału. Plik źródłowy i końcowy z wybranym rozszerzeniem.

Obliczanie średniej ocen z przedmiotów – Java

package net.traininguniverse.srednia_ocen;

/**
 * 
 * Program wyliczający średnią ocen z kilku przediotów w szkole.
 *
 */

public class Main {

	public float obliczSrednia(int[][] uczen) {

		float suma = 0;

		for (int i = 0; i < uczen.length; ++i)
			for (int j = 0; j < uczen[i].length; ++j) {
				suma += uczen[i][j];
			}
		return suma / (uczen.length * uczen[uczen.length - 1].length);
	}

	public static void main(String[] args) {

		int numberOfClasses = 3; // liczba przedmiotów
		int numberOfNotes = 4; // liczba ocen z danego przedmiotu
		int[][] Pawel = new int[numberOfClasses][numberOfNotes];

		Pawel[0] = new int[] { 2, 2, 2, 2 };
		Pawel[1] = new int[] { 3, 3, 3, 3 };
		Pawel[2] = new int[] { 5, 5, 5, 5 };

		Main main = new Main();
		System.out.println(main.obliczSrednia(Pawel));

	}
}