Alternatywa WinSCP dla Linux dla środowiska GNOME

Uruchamiamy Nautilus (domyślny menedżer plików środowiska GNOME).
Przechodzimy: Inne położenia -> Połącz z serwerem i wybieramy np. SSH (wpisujemy przedrostek protokołu ssh:// i adres)
Następuje uwierzytelnianie (authentication) za pomocą hasła.

Leave a Reply