Wyświetlanie zawartości katalogu

ls – wyświetla tylko nazwy plików
ls -a – wszystkie pliki wraz z ukrytymi
ls -l – pełna informacja: plik, katalog, prawa dostępu, właściciel
ls -F – przy katalogach znak /
jest dużo więcej opcji, można zobaczyć za pomocą polecenia: man ls

ls -l:

1 2 3 4 5 6 7 8
rw-r–r– 1 jan techers 178 Aug 01 2020 text

1 – typ pliku (plik zwykły, katalog, pliki specjalne, linki)
2 – prawa dostępu
3 – ilość wskaźników do pliku
4 – właściciel
5 – grupa
6 – rozmiar pliku
7 – data ostatniej modyfikacji
8 – nazwa pliku