Wszystko jest obiektem

Referencja, to inaczej “odwołanie”, np. :
String s;

Dla składowych typów podstawowych, są ustawiane pewne wartości, i tak:
wartości domyślne, gdy zmienne istnieją jako składowe klasy
wartości nieokreślone, gdy zmienne są lokalne – te, które nie są polami w klasie (gdy nie są zainicjowane wystąpi błąd)