Wprowadzenie

Strona projektu: https://spring.io/

Jeden z projektów: Spring Boot służy do szybkiego tworzenia aplikacji w tym frameworku.
Na stronie https://start.spring.io/ dostępny jest szybki generator szkieletu aplikacji z różnymi zależnościami, które można łatwo dodawać do projektu.
Przy korzystaniu z Mavena (oprogramowania do budowania aplikacji w Javie) aplikację uruchamia się poprzez polecenie:

$mvn spring-boot:run

Domyślnie aplikacja jest stawiana na serwerze Tomcat na porcie 8080 z pustym kontekstem ścieżki.  W przeglądarce pod adresem http://localhost:8080/.