Typy wejściowe w formularzu w HTML

<input type="text">
<input type="password">

Radio:

<input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML"><label for="html">HTML</label>
<input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS" checked="checked"><label for="css">CSS</label>
<input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript"><label for="javascript">JavaScript</label>

Checkbox:

<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike">
<label for="vehicle1"> I have a bike</label>
<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">
<label for="vehicle2"> I have a car</label>
<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat" checked>
<label for="vehicle3"> I have a boat</label>

 

 

<input type="button" value="button">
<input type="email">
<input type="file">
<input type="hidden">
<input type="image" id="image" alt="Login"
src="/login-button.png">
<input type="number">
<input type="range">
<input type="search">
<input type="tel" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}" required>
<input type="time">
<input type="date">
<input type="datetime-local">
<input type="url" placeholder="https://example.com" pattern="https://.*" size="30" required>
<input type="submit">
<input type="reset">
<input type="color"> 

 

 

 

Oczywiście gdzie nie podano, należy odpowiednio dodać atrybuty “name” i “id”, w celu ich identyfikacji i możliwości użycia w formularzu.