Tabele w HTML i animacja JavaScript

W tym wpisie zaprezentuję możliwe zastosowanie HTML, CSS i JS do strony, w której są  odpowiednio ostylowane dwie tabele i animacja przewijania strony w JS.

Środowisko programistyczne użyte do utworzenia projektu to Visual Studio Code z rozszerzeniem “Live Server“.
Po zainstalowaniu i włączeniu wtyczki klikamy prawym przyciskiem myszy na utworzonym pliku HTML, a następnie w “open with Live Server”. Powinna nam się otworzyć domyślna przeglądarka z podglądem strony webowej.

Poniżej zdjęcia poglądowe jak to mniej więcej powinno wyglądać:

Od razu umieszczę końcowy kod ze szczegółowymi komentarzami, a następnie opiszę co po kolei tworzyłem.

<!-- plik HTML -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Let's go start</title>
<!-- zewnętrzny arkusz stylów-->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
<h1 class="header">
  <div class="wrapper">

    <table> <!--tabela w HTML-->
      <tr> <!-- naglowek -->
        <th colspan="4">USŁUGI INTERNETOWE</th> 
       </tr>
      <tr> <!-- naglowki-->
        <th>Nr</th> <th>HOSTING</th> <th>DOMENA_1</th> <th>DOMENA_2</th>
      </tr>
      <tr> <!-- wiersz-->
        <td>1</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>40</td> <!-- kolumny-->
      </tr>
      <tr> 
        <td>2</td> <td>100</td> <td>40</td> <td>40</td> <!-- kolumny-->
       </tr>
       <tr> 
        <td>3</td> <td>120</td> <td>50</td> <td>50</td> <!-- kolumny-->
       </tr>
       <tr id="scroll"> <!-- utworzenie id w celu umożliwienia identyfikacji do animacji-->
        <td colspan="4">przewiń w dół</td>
       </tr>
     </table>
    
    
  </div>
  <div class="wrapper">
  <table>
    <tr>
      <th colspan="3">PODSUMOWANIE USŁUG INTERNETOWYCH<br>
              na dzień xx.xx.xxxx</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>HOSTING</th> <th>DOMENA_1</th> <th>DOMENA_2</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>jest do xx.xx.xxxx</td> <td>jest do xx.xx.xxxx</td> <td>jest do xx.xx.xxxx</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">Dotychczasowy poniesiony koszt</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>320</td> <td>90</td> <td>130</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">410</td> <td>130</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">540 - łącznie zł</td>
    </tr>
  </table>
  </div>
</h1>
<!-- zewnętrzny plik javascript-->
<script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
/* plik CSS */
body{ /* tło strony */
  background-color: rgb(79, 173, 76);
}
.header{ /*kolor tekstu*/
  color: darkblue;
}
.wrapper{ /* najczęściej stosowana metoda wyśrodkowania elemntu
      wrapper musi być rozciągnięty na całą szerokość i wysokość okna */  
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

table, th, tr, td { /* utworzenie obramowania */
  border: 1px solid black;
}
th, td{ /* utworzenie odpowiedniego odstępu od obramowania i wycentrowania zawartości*/
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
//plik JS
//pobranie elementu o id 'scroll' i w momencie jego kliknięcia wywołanie funkcji scroll()
document.getElementById("scroll").onclick = function() {scroll()};


//funkcja scroll z zainicjowana na 0 zmienną i oraz wywołaniem podfunkcji move()
function scroll(){
  i = 0;  
  move();
}


function move(){
  i++; //zwiększanie o jeden zmiennej i
  window.scrollBy(0,1); //przesuwanie ekranu w pionie
  /*jeżeli i będzie mniejsza o wysokość ekranu, wykonuj co pewien czas upłynięcia funkcję move(),
  czyli inaczej mówiąc przesuwaj w dół zawartość ekranu o całą jego wysokość względem czasu*/
  if (i < screen.height) setTimeout('move()',1);
}

Najpierw utworzyłem strukturę katalogów.
Odpowiednio folder js dla plików JS, CSS dla arkuszów styli, index.html pozostał w głównym katalogu. Oraz odpowiednio w katalogu css plik style.css, a w js script.js.

Na wstępie pisania strony tworzę typowy plik html w strukturze HTML5.
Od razu dodaje zewnętrzny arkusz styli w znaczniku head. A na końcu ciała body odwołanie do zewnętrznego skryptu JavaScript.

Początkowo mam zamiar wszystko wypośrodkować więc tworzę do tego celu div-a z nazwą klasy wrapper. Potem tak jak jest napisane w pliku arkuszów styli za pomocą .wrapper odwołuje się do tego elementu oraz go wypośrodkowuje w poziomie i pionie.

Przyszedł czas na utworzenie tabel.
Słowo kluczowe/ znacznik table odpowiada za utworzenie tabeli.
tr – to wiersz
th– nagłówek
td– podział na kolumny
Najpierw tworzymy wiersz, następnie w zależności ile chcemy kolumn tyle tworzymy nagłówków. Kolumny możemy łączyć za pomocą słowa kluczowego colspan, jako argument podajemy na ile kolumn dana kolumna ma się rozszerzyć.
Kolejno tworzymy następne wiersze i kolumny.
Czas na stylizację. Dodajemy do tabeli i wszystkiego co wewnątrz obramowanie. Stosując przecinek jak pokazane w przykładzie możemy bez multiplikowania kodu użyć do kilku elementów tego samego bloku CSS. Odpowiednio następnie dodaje odstęp w tabeli od obramowania i wypośrodkowuje tekst, żeby to w miarę estetycznie wyglądało.

Kolej na drugą tabelę. Pamiętam o tym, żeby tabela była umieszczona we wrapperze, żeby zachować odpowiednie ostylowanie co do wyśrodkowania.

I teraz końcowo dodaje identyfikator scroll do ostatniego wiersza w pierwszej tabeli w celu umożliwienia odwołania się w skrypcie do wywołania funkcji scroll po kliknięciu na wiersz w tabeli.

Plik JS to prosta głównie jedna funkcja move() odpowiedzialna za przewijanie strony w dół ekranu.

Poniżej końcowy efekt:

O

Link do repo:

https://github.com/traininguniverse/simple-table

Proste poziome menu nawigacyjne z pionowym rozwijanym w HTML i CSS

Przedstawię mniej więcej jak utworzyć menu i podmenu, które powinno wyglądać tak jak poniżej:

Menu

 

 

 

 Składać się będą na to dwa pliki “index.html” i “style.css”.
Dokładniejszy opis wykonania będzie umieszczony w plikach źródłowych.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Menu</title>
<!--zewnętrzny arkusz stylów-->
<link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
</head>
<body>
<header>
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">Home</a></li>
<li class="dropdown">
<!--to bedzie rozwijana do dołu lista-->
<a href="javascript:void(0)" class="dropbtn">News</a>
<!--po wybraniu nic sie nie dzieje-->
<div class="dropdown-content">
<!--zagnieżdżona lista rozwijana w dół-->
<a href="#news1">News 1</a>
<a href="#news2">News 2</a>
<a href="#news3">News 3</a>
</div>
</li>
<li><a href="#contact">Contact</a></li>

</ul>
</nav>
</header>
</body>
</html>

 

 

 

/*jako że są to kaskadowe arkusze stylów, to kolejno od góry do dołu są dokonywane kolejne zmiany i też jak zajdzie potrzeba nadpisywane*/
ul {
  list-style-type: none; /*wyłączenie punktowania elementów listy*/
  margin: 0; /*zerowy margines naokoło listy*/
  padding: 0; /*otoczenie wewnętrzne*/
  overflow: hidden; /*ukrycie nadmiarowego rozmiaru listy*/
  background-color: #333;
}

li {
  float: left; /*ustawienie elementów listy tak by "pływały" w lewym kierunku*/
}

li a, .dropbtn {/*znak spacji w css oznacza następujące (niekoniecznie kolejno) po sobie elementy, natomiast przecinek oznacza tylko, że ".dropbtn" jest kolejnym elementem do takiego samego ostylowania*/
  display: block; /*wyświetlanie jako bloku*/
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none; /*wyłączenie podkreślenia w linkach*/
}

li a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {/*":hover", czyli co będzie się działo po najechaniu na podstawowe menu*/
  background-color: #04AA6D;
}
li.dropdown {
  display: block;
}
.dropdown-content {
  display: none; /*pierwotne ukrycie menu rozwijanego w dół*/
  position: absolute; /*tak jakby usunięte jest zajmowane miejsce w dokumencie zajmowane przez element i ustawione do najbliższego pozycyjnego przodka;*/
  background-color: #333;
  min-width: 160px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1; /*określenie pozycji w dokumencie (że menu będzie widoczne nad elementami ciała dokumentu*/
}

.dropdown-content a:hover {
  background-color: #04AA6D; /*kolor po najechaniu na element rozwijany w dół*/
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
  display: block;
}

HTML, CSS i JavaScript: przykładowy kod strony

Poniżej przedstawiam przykładowe zastosowanie tych języków w utworzeniu prostej strony www. Składa się z czterech plików dostępnych poniżej.

 

Plik index.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Menu</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script type="text/javascript" src="skrypt.js"></script>
</head>
<body>
<div id="menu">
<ul>Kurs: 
<li><a href="#">HTML</a></li>
<li><a href="#">CSS</a></li>
<li><a href="#">JavaScript</a></li>
</ul>
</div>
<div id="srodek">
Strona z odrobiną HTML-a, CSS-a i JavaScript. Kliknij na podkreślony tekst, a zmieni on kolor: <div onclick="zmiana(this);" class="czarny" id="podkreslonyDiv">kliknij tu, a zmienię kolor.</div>
</div>
</body>
</html>

Strona jest zgodna ze specyfikacją HTML5. Składa się ze standardowej struktury znaczników: html, head, body.

W głowie dokumentu w znaczniku link umieszczamy odnośnik do zewnętrznego arkusza stylów. Dalej podobnie w znaczniku script zewnętrzny skrypt napisany w języku JavaScript.

W ciele dokumentu znajduje się menu w postaci listy nieuporządkowanej.

Następnie blok, który wypośrodkujemy i zastosujemy w znajdującym się w nim tekście, dynamikę strony, polegającą na wywołaniu funkcji zmiana(), która jest odpowiedzialna po kliknięciu na element o id podkreslonyDiv, za zmianę klasy tego elementu.

 

Plik style.css:

body{
background-color: #C0C0C0;
}
ul{
list-style-type:none;
background: url(menu.png) repeat-x;
font-size:23px;
width:332px;
border-radius:15px;
margin:0;
}
ul li{
display:inline;
padding:5px;
}
ul li a:hover{
background: rgb(45,75,80);
border-radius:2px;
color:white;
}
a{
text-decoration:none;
color:#303030 ;
}
#menu{
width:372px;
height:27px;
margin-left: auto ;
margin-right: auto ;
}
#srodek{
margin-top:10px;
width:700px;
margin-left: auto ;
margin-right: auto ;
border-radius:15px;
background-color:#e8edef;
padding:30px;
}
.czerwony{
color:red;
}
.czarny{
color:black;
}
#podkreslonyDiv{
text-decoration:underline;
display: inline;
cursor: pointer;
}

W liście wyłączamy style listy (wypunktowanie). Następnie podajemy lokalizację do obrazka, który posłuży za tło menu, musimy go odpowiednio rozciągnąć w poziomie. Za pomocą ul li, odpowiednio przodka i potomka, określamy, że elementy listy mają wyświetlać się w jednej linii. Pseudoklasa :hover odpowiada za czynność najechania kursorem na element łącza a, zmieniamy tu, m.in. tło i kolor. W łączu wyłączamy charakterystyczne dla linków podkreślenie tekstu.

.czerwony i .czarny odpowiednio to zdefiniowane własne klasy, każda posiada określony inny kolor.

 

Plik skrypt.js:

function zmiana(div){
if (div.className == "czarny")
div.className = "czerwony";
else
div.className = "czarny";
}

Wspomniana wcześniej funkcja zmiana() wywołana z parametrem div. Początkowo klasa div-a jest ustawiona na kolor czarny. Odpowiednio po wywołaniu funkcji ma się zmieniać na przeciwną, o odmiennym kolorze.

 

Plik menu.png (kliknij prawym przyciskiem myszy na linie pionową i kliknij zapisz jako):

 

Wszystko umieszczamy w jednym folderze i uruchamiamy plik index.html za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.