GitHub – personal access token

Zazwyczaj do operacji związanej z repozytoriami na Githubie korzystało się z nazwy użytkownika i hasła.
Teraz zamiast hasła powinno używać się osobistego tokenu dostępowego.
Ma to na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa.
Do określonego tokenu przydzielane są wybrane określone przez użytkownika uprawnienia.
Natomiast po roku nie używania tokenu zostaje on automatycznie usunięty.

 

Poniżej link do strony, jak utworzyć nowy token:
https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/creating-a-personal-access-token

 

Warto już teraz dokonać zmiany, ponieważ niebawem uwierzytelnianie za pomocą hasła wygaśnie i nie będzie możliwe.