Java | dostęp do klas

Ćwiczenie.
Napisz klasę ConnectionManager, która będzie zarządzać tablicą obiektów Connection (tablica ma mieć stałą liczbę elementów). Programista-klient nie ma mieć możliwości jawnego tworzenia obiektów klasy Connection, polegając jedynie na statycznej metodzie z klasy ConnectionManager. Kiedy klasie ConnectionManager skończą się obiekty Connection, metoda ta powinna zwracać referencję pustą. Prztestuj działanie klas w metodzie main().

Rozwiązanie:

package net.traininguniverse.access;

class Connection {

  private Connection() {
  }

  public static Connection makeConnection() {
    return new Connection();
  }
}

public class ConnectionManager {

  static int count = 0;
  static final int size = 2;

  static Connection makeConnection() {
    count++;
    if (count <= size)
      return Connection.makeConnection();
    else
      return null;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Connection[] connections = new Connection[size];

    connections[0] = makeConnection();
    connections[1] = makeConnection();
    System.out.println(connections[1]);
    System.out.println(makeConnection());
  }
}