Struktura/drzewo plików

 

/ korzeń (root)
/bin polecenia systemowe
/ect start, konfiguracja systemu
/usr polecenia użytkownika, skrypty
/home katalog prywatny
/tmp pliki tymczasowe
/dev urządzenia zewnętrzne