Sprawdzone sposoby tworzenia bezpiecznych haseł (Unix)

-Unix rozróżnia małe i duże litery !
-nie mniej niż 6-8 znaków
-bez polskich znaków
-powinno różnić się od haseł słownikowych
-zaczynać się od litery
-zawierać cyfry
-mieć co najmniej jedną wielką i małą literę
-zawierać jakiś znak specjalny