Prosty formularz z walidacją

Przykład utworzenia formularza z walidacją.
Zastosowane typy Java, to: String, String[], int i Date.
Pola HTML-owe: text, date, number, radio, select, checkbox.
Dodane istotne zależności do projektu Spring Boot: Web, Thymeleaf.

link do repo