Powłoka systemowa (shell)

-Jest interpreterem poleceń
-Polecenia są zamieniane na język zrozumiały dla jądra systemu
-Linux posiada kilka powłok: m.in.: bash, sh, …
BASH jest najbardziej popularną powłoką używaną na Unixie, też skryptowym językiem programowania, umożliwiającym zarządzanie systemem
-na Windowsie jest uproszczona powłoka – commander (cmd)