Poszczególne komendy i polecenia terminala

passwd – zmiana hasła
zakończenie sesji: kombinacja klawiszy <CTRL>+D ; exit
przerwanie procesu: <CTRL> + C
who, whoami – podanie loginu użytkownika
pwd– nazwa bieżącego katalogu

cd – zmiana katalogu:
cd.. – do rodzica
cd / – do korzenia
cd ~ – do katalogu domowego użytkownika
cd ~- – do poprzedniego katalogu
cd katalog – do podanego katalogu