Operatory

Rodzaje przypisania:
typy  podstawowe, np. a = b (to domyślnie, przez wartość)
obiekty, np. t1 = t2, to kopiujemy referencję i od teraz oba obiekty wskazują na tę samą wartość

t1.level = 9;
t2.level = 27;
t1 = t2;
t1.level = 100;
// t2.level = 100 !!!

Przykład przypisania

 

Generator liczb pseudolosowych:

Random rand = new Random(47);
rand.nextInt(100) + 1;
//daje liczbę losową z przedziału <1, 100>

 

++preinkrementacja, czyli dwa znaki “+” z lewej strony zmiennej
postinkrementacja++, tym razem z prawej strony

Obiekty typu innego niż podstawowy porównujemy za pomocą metody equals():
obj1.equals(obj2);

Przykład instrukcji warunkowej (jeżeli true, to pierwsza wartość)
wyrazenie-logiczne ? wartosc1 : wartosc2;

Przykład rzutowania, np.
int i;
long l;
i = (int) l;
//z typu Long na Integer (wartość może być obcięta)

Odmiennie jest w przypadku metody statycznej z biblioteki Math:
Math.round(number);
//zaokrąglanie wyniku