Operacje na plikach

-tworzenie pliku:
touch nazwa_pliku
-przeniesienie lub zmiana nazwy pliku:
mv stara_nazwa nowa_nazwa
-usuwanie pliku:
rm nazwa_pliku
-usuwanie z potwierdzeniem:
rm -i nazwa_pliku
-kopiowanie w obrębie jednego katalogu:
cp nazwa_pliku_źródłowego nazwa_pliku_wynikowego
-kopiowanie między katalogami:
cp pełna_ścieżka_pliku_źródłowego pełna_ścieżka_pliku_wynikowego
-kopiowanie całego katalogu:
cp -R nazwa_katalogu_źródłowego nazwa_katalogu_wynikowego
-tworzenie katalogu
mkdir nazwa_katalogu
-usuwanie katalogu
rmdir nazwa_katalogu