9.Starting a Spring Boot application

Kolejno, tworzymy najpierw nową paczkę.
Nad główną klasą dodajemy adnotacje “@SpringBootApplication”.
Tworzymy publiczną statyczną nic nie zwracającą metodę o nazwie main. A wewnątrz niej umieszczamy statyczną metodę “SpringApplication.run()” z argumentami kolejno: “NazwaNaszejKlasy.class, args”, czyli:

SpringApplication.run(NazwaNaszejKlasy.class, args)

Uruchamiamy aplikację i przechodzimy pod adres localhost:8080
w przeglądarce internetowej.