5.What Spring Boot gives us


Co otrzymujemy dzięki Spring Boot:
-plik war( archiwum webowe)
-samodzielną aplikację
-gotową od razu do działania aplikację: uruchom i korzystaj
-od razu gotową do produkcji aplikację