15. How Spring MVC Works


Na kontroler składają się:
-URI
-metoda HTTP
-funkcjonalność (metoda w Javie)

Sekwencja następujących po sobie zdarzeń:
1. Żądanie od klienta
2. Sprawdzanie URI
3.Skanowanie ścieżki klas
4.Wykonywanie metody Javy
5.Odpowiedź do klienta: -zwracanie wartości (JSON).