12. Returning Objects From Controller


Na początek tworzymy kontroler wyświetlający tylko tekst.

package topic;

@RestController
public class TopicController{

@RequestMapping("/topics")
public String getAllTopics(){
return "All Topics";
}

 

Teraz tworzymy klasę “Topic” będącą dostępną w trakcie działania Naszej aplikacji. A w niej: konstruktor domyślny oraz z parametrami, gettery i settery.

public class Topic {

	private String id, name, description;

	public Topic() {
	}

	public Topic(String id, String name, String description) {
		this.id = id;
		this.name = name;
		this.description = description;
	}

	public String getId() {
		return id;
	}

	public void setId(String id) {
		this.id = id;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public String getDescription() {
		return description;
	}

	public void setDescription(String description) {
		this.description = description;
	}
}

 

I finalnie, zastępujemy z początkowego kodu napis poprzez listę utworzonych przez Nas obiektów typu “Topic”.

@RestController
public class TopicController {

	@RequestMapping("/topics")
	public List<Topic> getAllTopics() { //działa z JSON, automatycznie konwertuje
		//return "All Topics";
		return Arrays.asList(
				new Topic("spring", "spring framework", "spring framework description"),
				new Topic("java", "java framework", "java framework description"),
				new Topic("javascript", "javascript framework", "javascript framework description")
				);
	}
}

 

Domyślnie do sprawdzenia w przeglądarce pod adresem “localhost:8080/topics”.