11. Adding a REST Controller

Ścieżka klas, to inaczej wszystkie klasy w programie.

Na kontroler składają się:
-klasa Javy
-oznaczona adnotacja
-wyzwalacze URL
-metoda do uruchomienia

Spring MVC (Model-View-Controler), czyli wzorzec projektowy oparty na modelu biznesowym, widokach i kontrolerach.

Tworzymy paczkę o nazwie “hello”. Następnie nową klasę “HelloController” z adnotacją @RestController. Wewnątrz klasy umieszczamy metodę “sayHi()” zwracającą zmienną napisową. Przed nią natomiast adnotację “@RequestMapping()” z ścieżką adresu “/hello” jako parametr metody (domyślnie obsługiwane tylko przez metodę HTTP GET).
Powinno to wyglądać, mniej więcej jak poniżej:

package hello;

@RestController
public class HelloController{

@RequestMapping("/hello")
public String sayHi(){
return "Hi";
}
}